Карти „Моята рутина“

Доста често родителите на децата със специални образователни потребности или със заболявания позволяват на грижите, обичта и страховете им да заставят на пътя към самостоятелността...

Read More >>