Карти с предлози

Езикова игра с карти за упражняване употребата на предлозите В, НА, ПОД, НАД, ДО, ЗАД, ПРЕД, МЕЖДУ. Предлозите са думи, които служат за връзка между...

Read More >>