Какво е ерготерапия?

🏫Ще започна с това, че според мен е необходимо в редурсния екип на всяко училище да е включен и ерготерапевта. Защото масово в училищата практиката...

Read More >>